INFORMACE O ŠKOLE

Historie výuky plavání ve Zlíně

Plavání člověka patří k nejzákladnějším pohybovým dovednostem každého jedince. Výuka této dovednosti má v České republice velmi dlouhou tradici a značně se liší od učebních systémů používaných v jiných zemích. Plavání se navíc postupně stalo součástí povinné tělesné výchovy na základních školách.

Historie plavecké výuky ve Zlíně se datuje již do roku 1954. Nejdříve se plavecký výcvik prováděl ve střediscích plavecké výuky, kde náklady na výuku byly částečně hrazeny Českou státní spořitelnou a ministerstvem školství. V období 1954-55 vzniklo ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) první pracoviště zabývající se plaveckou výukou, s názvem "Středisko plavecké výuky Okresního národního výboru odboru školství". Vedením tohoto střediska byl pověřen J. PACHL.

Od školního roku 1958-59 byl plavecký výcvik začleněn do osnov výuky tělesné výchovy, čímž se stal povinný pro všechny žáky základních škol tehdejšího regionu. Za provádění výuky se stal v tomto období zodpovědný J. LIŠKA, jenž se nesmazatelně zapsal do historie zlínského plavání jak v oblasti výuky a propagace, tak i v oblasti sportovního plavání. J. Lišku v roce 1965 vystřídal J. ČERNÝ, který vedl celé středisko po následujících deset let.

V roce 1975 došlo k ukončení pracovní činnosti pana Černého a také přejmenování střediska na " Středisko plavecké výuky Tělovýchovné jednoty Gottwaldov". Za jeho vedení byl až do roku 1990 zodpovědný L. KOČENDA.

Od 1. 7. 1991 přebírá odpovědnost za výuku plavání ve Zlíně "Plavecká škola Zlín", zřízená Školským úřadem ve Zlíně nejdříve jako rozpočtová, později příspěvková organizace. Ředitelem školy byl jmenován pan VLADIMÍR VÁGNER, který vedl školu do roku 2014. V roce 2015 byla jmenována ředitelkou školy Blanka Kalendová. Stávajícím zřizovatelem je statutární město Zlín.

Od roku 1954 dosud prošlo ve Zlíně přípravným, základním a zdokonalovacím plaveckým výcvikem celkem 210 020 dětí. Z toho výuku plavání v Plavecké škole Zlín od jejího zřízení v roce 1991 do roku 2018 absolvovalo 91 690 žáků.

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Ředitelka

Blanka Kalendová

Trenéři

Ivana Fialová

Hana Maršálková, Mgr.

Daniela Václavíková

Dita Knedlová

Daniel Málek, Ing.


Ekonomka

Hana Michlová